Ajankohtaista
 • Jo 30 000 Potilasturvaportin käyttäjää on suorittanut Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen!   

  Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus tarjoaa ainutlaatuisen tietopaketin potilasturvallisuuden keskeisistä teemoista. Koulutus koostuu kymmenestä noin puolen tunnin pituisesta verkkokurssista, jotka perustuvat WHO:n määrittelemiin osaamisvaatimuksiin. Kurssit sisältävät runsaasti käytännön esimerkkejä, joiden kautta oppija voi helposti yhdistää käsitellyt asiat omaan työhönsä. 

  Koulutus on laadittu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa osaksi kansallista Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmaa. Ohjelman päämäärä on hoidon aiheuttamien kuolemien ja haittatapahtumien puolittaminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen päästään vain systemaattisella työllä, jossa uudenlaisella ajattelulla ja osaamisella on keskeinen asema.


  Lisätietoa koulutuksesta saat ottamalla yhteyttä info(at)potilasturvaportti.fiLue lisää
  04.10.2013 121 kommenttia
 • Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sai Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäisen innovaatiopalkinnon. Voittajan valitsi THL:n innovaatioverkosto. Innovaatioverkosto arvosti hankkeessa sitä, että verkkokurssia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä monien eri asiantuntijoiden ja kentän kanssa. Palkintoa haki yhteensä kuusi ehdokasta.Lue lisää
  29.09.2013 55 kommenttia
 • Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on nyt mahdollista suorittaa myös ruotsinkielisenä. Koulutus -osiosta löydät suomenkielisen version lisäksi Professionell patientsäkerhet -webbutbildning koulutuksen. 

  Voit suorittaa koulutuksen kummalla tahansa kielellä. Sisältö kieliversioissa on täysin yhtenäinen.Lue lisää
  12.01.2013 25 kommenttia
 • Potilasturvaportti palvelu on laajentunut sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön nopealla vauhdilla. Palvelun käyttäjämäärä ylitti lokakuun alussa 50 000 kun HUS ja Espoon sosiaali- ja terveystoimi liittyivät Potilasturvaportin käyttäjiksi.

  Lisätietoja Potilasturvaportista: info(a)potilasturvaportti.fiLue lisää
  04.10.2012 21 kommenttia
 • Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

  Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen tarkoitus on varmistaa perustiedot potilasturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja käytännöistä kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tavoitteena on, että koko Suomen terveydenhuollon henkilöstö on saanut peruskoulutuksen vuoden 2014 loppuun mennessä. Näin potilasturvallisuuden perusosaaminen kasvaa ja koulutuksen kautta syntyy yhteinen tietopohja työpaikalla. Verkkokoulutuksen sisältö perustuu kansallisissa kehittämishankkeissa määriteltyihin opetustavoitteisiin ja verkkokoulutusta ovat olleet suunnittelemassa Suomessa tunnetut potilasturvallisuuden asiantuntijat. Koulutuksen laadun varmistuksesta on vastannut THL:n asettama toimituskunta.

  SISÄLTÖ

  Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus koostuu yhdeksästä noin puolentunnin kestoisesta kurssista sekä kertaavasta yhteenvetokurssista.

  Kurssien aiheet ovat:

  1.Potilasturvallisuuden lähtökohtia
  2.Systeemiajattelu potilasturvallisuudessa
  3.Vaaratapahtumista oppiminen
  4.Riskien hallinta potilasturvallisuuden varmistamisessa
  5.Inhimilliset tekijät potilasturvallisuudessa
  6.Tiimityö potilasturvallisuuden varmistajana
  7.Potilasturvallisuus tavaksi toimia
  8.Potilas mukaan potilasturvallisuuden varmistamiseen
  9.Infektiot, lääkehoito ja kajoavat toimenpiteet potilasturvallisuushaasteina
  10. Loppukertaus ja testi

  Jokaisen kurssin alussa määritellään oppimistavoitteet. Kurssien suorittamiseen kuluu noin puoli tuntia. Kurssi alkaa esimerkkitehtävällä, joka johdattaa aiheeseen. Kukin kurssi jakaantuu 2-3 osaan, joissa on myös kliinisiä esimerkkejä ja tehtäviä. Viimeinen kurssi on kertausta tehtävineen.

  Kursseista löytyy mm:

  - havainnollistavia kuvia ja animaatioita
   - vaaratapahtumakuvauksia, jotka ohjaavat tarkastelemaan ja pohtimaan potilasturvallisuuskysymyksiä oman työpaikan kannalta
   - sosiaalisia harjoituksia, joissa näet myös mitä muut työyhteisön jäsenet vastanneet
   - harjoitustehtäviä oppimisen varmistamiseksi/kertaamiseksi –pohdittavaksi, tarua-totta –väittämin.
   - yhteenveto opituista asioista.

  KOULUTUKSEN SUORITTAMINEN

  Mikäli organisaatiosi on hankkinut koulutuksen käyttöönsä, saat omalta työpaikaltasi tietoa koulutuksen suorittamisesta. Mikäli haluat tietoa koulutuksen saatavuudesta, ota yhteyttä info@potilasturvaportti.fi osoitteeseen.

  Koulutus voidaan suorittaa missä tahansa paikassa, jossa on tietokone ja internetyhteys. Koulutus ei sisällä videoita tai ääntä. Koulutuksen suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Potilasturvaportti palveluun. Voit tämän jälkeen kirjautua palveluun koska tahansa osoitteesta www.potilasturvaportti.fi

  Koulutuksen hyväksytysti käyneet saavat viimeisen kurssin lopussa TODISTUKSEN Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen suorittamisesta.

  KIITOS etukäteen mielenkiinnostasi!

  Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä info@potilasturvaportti.fi
  Lue lisää
  01.08.2012 44 kommenttia
Koulutukset
 
© Prewise 2014 Potilasturvaportti - powered by Prewise Gimlet Challenge