News
 • Our Patient Safety Skills online course can now be taken in English as well as Finnish. Both the Finnish version and the English, can be found in the Education section of the portal. 

  The course can be taken in either Finnish or English. The versions have identical content.

  Read more
  28.05.2013 1 comments
 • Potilasturvaportti palvelu on laajentunut sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön nopealla vauhdilla. Palvelun käyttäjämäärä ylitti lokakuun alussa 50 000 kun HUS ja Espoon sosiaali- ja terveystoimi liittyivät Potilasturvaportin käyttäjiksi.

  Lisätietoja Potilasturvaportista: info(a)potilasturvaportti.fiRead more
  04.10.2012
 • Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

  Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen tarkoitus on varmistaa perustiedot potilasturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja käytännöistä kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tavoitteena on, että koko Suomen terveydenhuollon henkilöstö on saanut peruskoulutuksen vuoden 2014 loppuun mennessä. Näin potilasturvallisuuden perusosaaminen kasvaa ja koulutuksen kautta syntyy yhteinen tietopohja työpaikalla. Verkkokoulutuksen sisältö perustuu kansallisissa kehittämishankkeissa määriteltyihin opetustavoitteisiin ja verkkokoulutusta ovat olleet suunnittelemassa Suomessa tunnetut potilasturvallisuuden asiantuntijat. Koulutuksen laadun varmistuksesta on vastannut THL:n asettama toimituskunta.

  SISÄLTÖ

  Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus koostuu yhdeksästä noin puolentunnin kestoisesta kurssista sekä kertaavasta yhteenvetokurssista.

  Kurssien aiheet ovat:

  1.Potilasturvallisuuden lähtökohtia
  2.Systeemiajattelu potilasturvallisuudessa
  3.Vaaratapahtumista oppiminen
  4.Riskien hallinta potilasturvallisuuden varmistamisessa
  5.Inhimilliset tekijät potilasturvallisuudessa
  6.Tiimityö potilasturvallisuuden varmistajana
  7.Potilasturvallisuus tavaksi toimia
  8.Potilas mukaan potilasturvallisuuden varmistamiseen
  9.Infektiot, lääkehoito ja kajoavat toimenpiteet potilasturvallisuushaasteina
  10. Loppukertaus ja testi

  Jokaisen kurssin alussa määritellään oppimistavoitteet. Kurssien suorittamiseen kuluu noin puoli tuntia. Kurssi alkaa esimerkkitehtävällä, joka johdattaa aiheeseen. Kukin kurssi jakaantuu 2-3 osaan, joissa on myös kliinisiä esimerkkejä ja tehtäviä. Viimeinen kurssi on kertausta tehtävineen.

  Kursseista löytyy mm:

  - havainnollistavia kuvia ja animaatioita
   - vaaratapahtumakuvauksia, jotka ohjaavat tarkastelemaan ja pohtimaan potilasturvallisuuskysymyksiä oman työpaikan kannalta
   - sosiaalisia harjoituksia, joissa näet myös mitä muut työyhteisön jäsenet vastanneet
   - harjoitustehtäviä oppimisen varmistamiseksi/kertaamiseksi –pohdittavaksi, tarua-totta –väittämin.
   - yhteenveto opituista asioista.

  KOULUTUKSEN SUORITTAMINEN

  Mikäli organisaatiosi on hankkinut koulutuksen käyttöönsä, saat omalta työpaikaltasi tietoa koulutuksen suorittamisesta. Mikäli haluat tietoa koulutuksen saatavuudesta, ota yhteyttä info@potilasturvaportti.fi osoitteeseen.

  Koulutus voidaan suorittaa missä tahansa paikassa, jossa on tietokone ja internetyhteys. Koulutus ei sisällä videoita tai ääntä. Koulutuksen suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Potilasturvaportti palveluun. Voit tämän jälkeen kirjautua palveluun koska tahansa osoitteesta www.potilasturvaportti.fi

  Koulutuksen hyväksytysti käyneet saavat viimeisen kurssin lopussa TODISTUKSEN Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen suorittamisesta.

  KIITOS etukäteen mielenkiinnostasi!

  Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä info@potilasturvaportti.fi
  Read more
  01.08.2012 2 comments
 
© Prewise 2017 Patient Safety Portal - powered by Prewise Gimlet Challenge